Alexander Avenarius

Posted · Add Comment

Učiteľ, prekladateľ, korektor, tlmočník a filozof amatér. Štyri roky odučil na klasickej škole, na ktorej v poslednom desaťročí spravuje servery a pomáha s rôznymi projektmi (aj tabletovými).

Je škola plná tabletov lepšia?

Vynález iPadov v roku 2010 považujú mnohí odborníci za medzník, ktorým sa vo vzdelávaní začala tabletová revolúcia. Nejde však len o módnu vlnu či marketingovú bublinu, ktorá onedlho spľasne? Postupoval štát správne, keď za veľké peniaze nakúpil 20 tabletov pre každú slovenskú školu?

Akým žiakom ste boli na základnej a strednej škole?

Na základnej škole som patril medzi lepších žiakov, na strednej medzi bežných. S výnimkou cudzích jazykov, v ktorých som vynikal už odmalička. Bol som tiež držiteľom strieborného odznaku zdatnosti za organizáciu školských športových podujatí – výkony nestačili ani na bronz. O výpočtovej technike som bol presvedčený, že slúži na výpočty a na zostrojovanie trojuholníkov. Že ju možno využiť aj na humanitné účely, som zistil až na vysokej škole (ale nie vďaka vysokej škole).

Ako vidíte budúcnosť školy ako inštitúcie? Čakajú ju nejaké väčšie zmeny?

Nepochybne. Vezmime si napríklad neudržateľný spôsob písania (nielen) slohov v rámci dnešných maturít. Už zopár desaťročí by v praxi nikomu nenapadlo tvoriť nejaký text takýmto spôsobom, no my stále v škole hodnotíme jazykové schopnosti žiakov takouto antikvárnou metódou.

Ako si predstavujete dobrú školu?

Ako školu, do ktorej žiaci chodia dobrovoľne a nie už vopred rozladení a otrávení, lebo musia. Utópia?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.