Program

8.15 – 9.00 hod – Registrácia účastníkov, zvítanie pri spoločných raňajkách

9.00 – 10.30 hod – Prvý blok vystúpení


1. Kedy je škola dobrá?

Vladimír BURJAN
EXAM testing, časopis DOBRÁ ŠKOLA

2. Dobré podmienky na prácu učami učiteľa

Dagmar MÔŤOVSKÁ
1. súkromné gymnázium, Bratislava

Krátky film o čínskom školstve (trailer k holandskému dokumentu “I Wanna be boss”)

Krátky film o fínskom školstve (dokument BBC)

3. Aké vlastnosti by mal mať dobrý učiteľ?

Milan HEJNÝ
Pedagogická fakulta Karlovej univerzity, Praha

4. Ako si predstavujú dobrú školu študenti?

Izabela MALAŠENKOVÁ
študentka FMFI UK, zakladateľka ID Space Team


10.30 – 11.00 hod – Prestávka, kávička

11.00 – 12.30 hod – Druhý blok vystúpení


5. Škola môže byť dobrá iba vtedy, keď je dobre riadená

Anna THOMKOVÁ
Súkromná ZŠ BellAmos, Martin

6. Čo očakáva od dobrej školy trh práce a firemný svet?

Ivana MOLNÁROVÁ
Portál Profesia.sk

Krátky film o Sudbury Valley School v USA

7. Dobrá škola nemôže byť iba prípravou pre profesiu

Erich MISTRÍK
Pedagogická fakulta UK, Bratislava

8. Nehovorme iba o škole, hovorme o učení sa

Dana RETOVÁ
P-MAT, n. o.


12.30 – 13.30 hod – Obed


13.30 – 14.30 hod

Moderované diskusie v piatich tematických skupinách

Diskusná skupina UČITEĽ

Ako rozpoznať a vychovať dobrých učiteľov?
Moderátor: Martina SONDEJ (DOBRÁ ŠKOLA)

Diskusná skupina MANAŽÉR

Ako vytvárať učiteľom na škole dobré podmienky na prácu?
Moderátor: Ivana VISKUPOVÁ (EXAM testing)

Diskusná skupina MINISTER

Môže aj Slovensko raz mať dobré školstvo?
Moderátor: Ľudmila BURJANOVÁ (TALENTÍDA, n. o.)

Diskusná skupina ZAMESTNÁVATEĽ

Môže nás škola dobre pripraviť na pracovnú kariéru?
Moderátor: Lenka KUNOVÁ (DOBRÁ ŠKOLA)

Diskusná skupina SAMOUK

Možno získať dobré vzdelanie aj mimo školy?
Moderátor: Ivan JEŽÍK (VOICES, n. o.)


14.30 – 15.30 hod – Krátke vystúpenia spravodajcov jednotlivých diskusných skupín