Vladimír
BURJAN

vydavateľ a šéfredaktor časopisu DOBRÁ ŠKOLA, spoluautor dokumentu Učiace sa Slovensko

Juraj
HIPŠ

bývalý učiteľ, spoluzakladateľ komunitnej ZŠ na zaježovských lazoch, zakladateľ Komenského inštitútu

Viera
GROHOVÁ

riaditeľka Spojenej školy na Letnej ul. v Poprade

Peter
FARÁRIK

učiteľ geografie na Súkromnej ZŠ BAKOMI v B. Štiavnici, tvorca metodického portálu Lepšia geografia

Daniel
BÚTORA

manažér Združenia škôl C. S. Lewisa, kouč top manažérov

Zuzana
KOHÚTOVÁ

učiteľka dejepisu na Gymnáziu Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom

Tomáš
VARGA

inštruktor zážitkového vzdelávania, prezentér a kreatívec zo spoločnosti Quanticon

Viera
KRAJČOVIČOVÁ

predsedníčka Občianskeho združenia Domáce vzdelávanie na Slovensku

Peter
ŠČIGULINSKÝ

vysokoškolský učiteľ biochémie na LF UK v Bratislave, člen iniciatívy Sloboda učenia

Andrej
BALÁŽIK

predseda Občianskeho združenia The Last Corporation, prekladateľ na voľnej nohe

Michal
BOHUŠ

učiteľ dejepisu na Gymnáziu na ul. Ladislava Sáru v Bratislave

Janette
JIRKŮV LACKOVÁ

bývala manažérka obchodných spoločností, učiteľka fyziky a etiky na ZŠ J. Alexyho vo Zvolene

Ľubica
NOŠČÁKOVÁ

učiteľka na I. stupni na Cirkevnej základnej školy Narnia v Bratislave

Zuzana
RÉVÉSZOVÁ

učiteľka v Špeciálnej základnej škole na Odborárskej ul. v Košiciach

Peter
ŽIVÝ

kultúrny kreatívec, sociálny inovátor, lektor intuitívnej pedagogiky

Mirka
GÚČIKOVÁ

moderátorka konferencie, inak konzultantka, autorka textov, úspešná exblogerka