Vladimír BURJAN – Sme vzdelaní, ale zlí

Anna CHLUPÍKOVÁ – Škola ako výchovná inštitúcia

Hana ŠÁNDOROVÁ – Mentoring žiakov a rozvoj charakteru

Peter LENGYEL – Najlepšia interaktívna tabuľa – realita

Katarína PETRISKOVÁ – Načo nám je literatúra?

Dagmar MÔŤOVSKÁ – Čo s hodinami etickej výchovy?

Vladimír BURJAN – Netrestajte, vychovávajte!

Miroslava DURANKOVÁ, Martin LUTERÁN
Charakterové vzdelávanie cez príbehy

Jana FEHERPATAKY-KUZMOVÁ, Paul KINDJI
Ako vychovať občana (nielen na občianke)

Zuzana VASIČÁKOVÁ OČENÁŠOVÁ – Horúca pôda v triede: konflikt so žiakom a moja moc

Katarína PETRISKOVÁ – Úvod do metódy Visible Thinking

Radovan KYRINOVIČ – Keď ešte aj učiteľ má ADHD