Program


8.15 – 9.00 hod – Registrácia účastníkov, zvítanie pri spoločných raňajkách

9.00 – 10.30 hod – Prvý blok vystúpení


1. Trendy, ktoré (možno) zatrasú školami

Vlado BURJAN
EXAM testing, DOBRÁ ŠKOLA

2. Škola bez školy

Miroslava KIRIPOLSKÁ
učiteľka na voľnej nohe

Krátky film

3. Je škola plná tabletov lepšia?

Alexander AVENARIUS
Spojená škola sv. Vincenta de Paul v Bratislave

4. Generácia Z

Zuzana HARDOŠ KURNASOVÁ
Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa v Bratislave


10.30 – 11.00 hod – Prestávka, kávička

11.00 – 12.30 hod – Druhý blok vystúpení


5. Škola – voda stúpa

Ondřej ŠTEFFL
Scio, Praha

Krátky film

6. Iné rodiny, iné deti, iní žiaci

Eva GAJDOŠOVÁ
OZ PROFKREATIS

7. Práca už nikdy nebude, čo bývala

Lukáš BAKOŠ
Maxman Consultants


12.30 – 13.50 hod – Obed, kávička, kuloárne debaty


13.50 – 15.30 hod

Workshopy

Workshopy budú trvať 45 minút a uskutočnia sa dvakrát za sebou. Každý účastník tak bude môcť absolvovať dva z ponúkaných workshopov.


1. Sebavedomie a sebauvedomenie

Peter BERO
PZ Consult

2. Pedagogické cvičenia, ktoré zabavia aj poučia

Vladimír BURJAN
EXAM testing, DOBRÁ ŠKOLA

3. Kritické myslenie a čo s ním v škole

Pavol HARDOŠ
Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa v Bratislave

4. Prečo a ako spolupracovať s absolventmi školy

Ivan JEŽÍK
Voices, n. o.

5. Sloboda a škola – ide to dokopy?

Matúš KOVÁČIK
Naucmesa.sk