Program konferencie

Doobedňajší program

8.15 – 9.00 hod – Registrácia účastníkov, zvítanie pri spoločných raňajkách


9.00 – 10.30 hod – Prvý blok vystúpení

Otvorenie, krátky kultúrny program

1.  Škola a sloboda – ide to dokopy?

Vladimír BURJAN
šéfredaktor DOBREJ ŠKOLY, riaditeľ spoločnosti EXAM testing, spoluautor Učiaceho sa Slovenska
www.casopisdobraskola.sk

Antická „scholé“ bola priestorom slobody od každodenných starostí a povinností. Aj stredoveké univerzity sa tešili rozsiahlym akademickým slobodám. Mária Terézia podľa pruského vzoru zaviedla povinnú školskú dochádzku a školy sa začali postupne pretvárať na mocenské, disciplinačné a utilitárne inštitúcie slúžiace primárne potrebám štátu. Dnes sme sa ocitli v paradoxnej situácii: jedni vinia prílišnú slobodu za problémy, v ktorých sa škola ocitla, druhí naopak volajú po zvýšení slobody, bez ktorej podľa nich vzdelávanie nemožno zlepšiť. Kde je pravda?

2.  Sme odsúdení k slobode

Juraj HIPŠ
bývalý učiteľ, spoluzakladateľ komunitnej ZŠ na zaježovských lazoch, zakladateľ Komenského inštitútu
www.komenskehoinstitut.sk

Majú dnes učitelia v školách slobodu? Majú ju rodičia a žiaci? Zvykneme tvrdiť, že nám v školstve sloboda chýba. A že keď jej dostaneme viac, svet aj školstvo budú krajšie. My sme však už v tejto chvíli k slobode odsúdení a nevyhneme sa jej. Na troch skutočných príbehoch ukážem, ako také odsúdenie vyzerá a čo s ním môže každý učiteľ urobiť.

3.  Kde sú pramene slobody?

Viera GROHOVÁ
riaditeľka Spojenej školy na Letnej ul. v Poprade
spojenaskolapoprad.edupage.org

Ku koreňu veci nás privádza často až to, keď narazíme v živote na paradoxy: možno dosiahnuť s menšou námahou viac?

Otázky na rečníkov z pléna (cez Slido)


10.30 – 11.00 hod – Prestávka, kávička


11.00 – 12.40 hod – Druhý blok vystúpení

4.  Učiteľ má slobody dosť, stačí sa jej nebáť

Peter FARÁRIK
učiteľ geografie na Súkromnej základnej škole BAKOMI v Banskej Štiavnici
www.lepsiageografia.sk

Školy a učitelia sa sťažujú na nedostatok slobody. V skutočnosti jej majú toľko, koľko si jej odvážia vziať. “Učiť inak” nás vyzýva samotné ministerstvo, strach preto nie je namieste. Pozrieme sa, ako možno inovovať vzdelávanie zmenou vyučovacích metód a foriem aj v súčasnom systéme. Konkrétne príklady z praxe vás snáď povzbudia a inšpirujú.

5.  Sloboda ako cesta k budovaniu zodpovednosti

Daniel BÚTORA
manažér Združenia škôl C. S. Lewisa, kouč top manažérov
www.bilgym.sk

Ak hovoríme o výchove žiakov k slobodnému mysleniu a konaniu, často nám príde na um zodpovednosť. V mysli sa nám pritom termín „zodpovednosť“ občas mení na malé „ale“, ak hovoríme o slobode; čosi ako „nesmie byť sloboda bez zodpovednosti“. Je to správna pedagogická úvaha? Nemá cesta k zodpovednému mysleniu a konaniu viesť práve cez myslenie a konanie, ktoré je slobodné? A nie je to prvé dokonca podmienené tým druhým?

6.  Summerhill – sloboda ako základný princíp školy (video)

7.  Nestojme na „trati ľahostajných“ – sloboda znamená spoluzodpovednosť

Zuzana KOHÚTOVÁ
učiteľka dejepisu na Gymnáziu M. Rúfusa v Žiari nad Hronom

Zdá sa, akoby tep dnešných dní znovuzrodil tému extrémizmu. Mnohí sú odrazu akční a hľadajú rýchlo účinkujúce riešenia. Chcem ukázať, že také nie sú. Škola má však veľa možností, ako na spoločenskú objednávku reagovať. Jednou z nich je viesť žiakov k zodpovednosti, kritickému mysleniu. Na to je potrebná sloboda – pre školu, učiteľa aj žiaka. Vieme s ňou však správne narábať?

Otázky na rečníkov z pléna (cez Slido)


12.40 – 14.00 hod – Obed, kávička, diskusie v kuloároch
14.00 – 14.55 hod – Prvý blok poobedňajších programov (v paralelných sekciách)
14.55 – 15.05 hod – Prestávka
15.05 – 16.00 hod – Druhý blok poobedňajších programov (v paralelných sekciách)
16.00 – 16.30 hod – Miniafterparty, lúčenie, slzy…


Poobedňajší program

Každý účastník bude môcť poobede absolvovať dva z ponúkaných paralelných programov – jeden v prvom bloku (od 14.00 do 14.55 hod.) a druhý v druhom bloku (od 15.05 do 16.00 hod.).

Prvý blok programov (14.00 – 14.55 hod.)

P01.  Dá sa viesť k slobode aj v tradičných školách?

Michal BOHUŠ, Janette JIRKŮV LACKOVÁ
účastníci Komenského inštitútu
www.komenskehoinstitut.sk

Účastníkmi Komenského inštitútu sú študenti učiteľstva, začínajúci učitelia, skúsení učitelia aj riaditelia škôl. Každý z nich sa na začiatku šk. roka pustil do mikroprojektu, ktorým chcel zlepšiť svoju školu alebo svoje pedagogické pôsobenie. Michal Bohuš porozpráva o daltonskom vyučovaní dejepisu a Janette Jirkův Lacková o systéme vyučovania inšpirovanom rokmi v biznise, pri ktorom majú žiaci viac možností. Ako sa žiaci vyrovnávajú so slobodou, ktorú im učitelia ponúkajú? Michal aj Janette vám radi odpovedia na vaše otázky.

P02.  Škola ako dobre fungujúce spoločenstvo, ktorého členovia rastú a sú jeden pre druhého prínosom

Viera GROHOVÁ
riaditeľka Spojenej školy na Letnej ul. v Poprade
spojenaskolapoprad.edupage.org

Stojíme pred výzvou: Ako prepojiť deväť bodov jedným ťahom štyrmi úsečkami a učiť sa žiť svoj príbeh (alebo ako sa stať milionárom).

P03.  Nočná mora inšpekcie? Ako učím po svojom, napriek rečiam, že sa to nedá

Peter FARÁRIK
učiteľ geografie na Súkromnej základnej škole BAKOMI v Banskej Štiavnici
www.lepsiageografia.sk

Príďte sa pozrieť, ako môže vyzerať aktívne učenie sa žiakov, skupinové úlohy či vzdelávanie vo vekovo zmiešaných skupinách. Spoznáte príklady viacerých praktických aktivít, ktoré dokazujú, že geografia ani žiadny iný predmet nemusí byť len o memorovaní faktov a že “vzdelávanie budúcnosti” je možné už dnes.

P04.  Sloboda v hre a zážitku

Tomáš VARGA
inštruktor zážitkového vzdelávania, prezentér a kreatívec z poradensko-vzdelávacej spoločnosti Quanticon
www.quanticon.sk

Workshop, na ktorom si vyskúšate inšpiratívne a hravé aktivity. Hlboko v hre sme všetci slobodní. Doprajme ten pocit žiakom ale aj sebe – a robme to, čo nás baví! Zážitkové metódy uľahčujú prácu učiteľovi, prirodzene motivujú žiakov a oslobodzujú v procese učenia.

P05.  Sloboda nechodiť do školy

Viera KRAJČOVIČOVÁ
predsedníčka OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku, mnohodetná matka vzdekávajúca svoje deti už šesť rokov doma
www.domacaskola.sk

Predstavíme si spôsoby, ako možno doma vzdelávať a benefity, ktoré táto cesta prináša. Otvoríme tému socializácie doma a v škole vzdelávaných detí. V diskusii sa pokúsime nájsť model vzájomne obohacujúcej spolupráce medzi školou a domácimi školákmi.

P06.  Slobodný pohyb, hra a komunikácia v jednom prúde

Peter ŽIVÝ
kultúrny kreatívec, sociálny inovátor, lektor intuitívnej pedagogiky

V bezpečnom priestore bez hodnotenia budeme mať možnosť poriadne sa spolu rozhýbať a ponoriť do hlbokého prežívania hry. Otvoríme tému dôležitosti kvality ľudskej komunikácie medzi učiteľom a žiakmi, ktorá je základom pre vzájomný informačný prenos. Zameriame sa aj na niektoré dobré tipy pre každodenný život učiteľa s dynamikou žiakov v škole.


Druhý blok programov (15.05 – 16.00 hod.)

P07.  Učiteľ, rodičia a sloboda

Ľubica NOŠČÁKOVÁ, Zuzana RÉVÉSZOVÁ
účastníčky Komenského inštitútu
www.komenskehoinstitut.sk

Dve účastníčky Komenského inštitútu sa v otázke zapájania rodičov do vzdelávania ocitli na opačných póloch. O tom, ako môžu učitelia hľadať spoločnú reč s rodičmi a ako ich môžu viac zapájať do vyučovania, porozpráva Ľubica Noščáková z Cirkevnej ZŠ Narnia v Bratislave. Naopak o tom, ako má učiteľ postupovať, keď v tom zostal sám, bez podpory či záujmu rodičov, bude hovoriť Zuzana Révészová zo Špeciálnej ZŠ z Košíc. Obe následne rady odpovedia na vaše otázky.

P08.  Škola ako dobre fungujúce spoločenstvo, ktorého členovia rastú a sú jeden pre druhého prínosom

Viera GROHOVÁ
riaditeľka Spojenej školy na Letnej ul. v Poprade
spojenaskolapoprad.edupage.org

Stojíme pred výzvou: Ako prepojiť deväť bodov jedným ťahom štyrmi úsečkami a učiť sa žiť svoj príbeh (alebo ako sa stať milionárom).

P09.  Slobodné demokratické školy v praxi

Peter ŠČIGULINSKÝ
vysokoškolský učiteľ biochémie na LF UK v Bratislave, člen iniciatívy Sloboda učenia
Andrej BALÁŽIK
predseda Občianskeho združenia The Last Corporation, prekladateľ na voľnej nohe
www.slobodaucenia.sk

Je to už takmer 60 rokov, odkedy v USA vznikla slobodná škola Sudbury Valley, ktorej vzdelávací model dnes uplatňuje viac ako 40 škôl. Kým inštitucionálne školstvo je založené na predpoklade, že deti treba k učeniu nútiť, slobodné školy presadzujú myšlienku, že deti sú schopné vzdelávať sa na základe vlastnej zvedavosti, hravosti a vnútornej motivácie. Potrebujú iba bezpečné prostredie, v ktorom sa s inými deťmi a dospelými môžu venovať svojim záujmom. Ukážeme si, na akých princípoch fungujú slobodné školy typu Sudbury Valley v rôznych krajinách, ako v nich vyzerá bežný deň a s akými problémami zápasia.

P10.  Sloboda v hre a zážitku

Tomáš VARGA
inštruktor zážitkového vzdelávania, prezentér a kreatívec z poradensko-vzdelávacej spoločnosti Quanticon
www.quanticon.sk

Workshop, na ktorom si vyskúšate inšpiratívne a hravé aktivity. Hlboko v hre sme všetci slobodní. Doprajme ten pocit žiakom ale aj sebe – a robme to, čo nás baví! Zážitkové metódy uľahčujú prácu učiteľovi, prirodzene motivujú žiakov a oslobodzujú v procese učenia.

P11.  Sloboda nechodiť do školy

Viera KRAJČOVIČOVÁ
predsedníčka OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku, mnohodetná matka vzdelávajúca svoje deti už šesť rokov doma
www.domacaskola.sk

Predstavíme si spôsoby, ako možno doma vzdelávať a benefity, ktoré táto cesta prináša. Otvoríme tému socializácie doma a v škole vzdelávaných detí. V diskusii sa pokúsime nájsť model vzájomne obohacujúcej spolupráce medzi školou a domácimi školákmi.

P12.  Slobodný pohyb, hra a komunikácia v jednom prúde

Peter ŽIVÝ
kultúrny kreatívec, sociálny inovátor, lektor intuitívnej pedagogiky

V bezpečnom priestore bez hodnotenia budeme mať možnosť poriadne sa spolu rozhýbať a ponoriť do hlbokého prežívania hry. Otvoríme tému dôležitosti kvality ľudskej komunikácie medzi učiteľom a žiakmi, ktorá je základom pre vzájomný informačný prenos. Zameriame sa aj na niektoré dobré tipy pre každodenný život učiteľa s dynamikou žiakov v škole.