Reakcie a hodnotenia účastníkov konferencie:

Veľká vďaka patrí všetkým organizátorom konferencie Cesty k dobrej škole. Všetky príspevky rečníkov, videá, skúsenosti vynikajúcich pedagógov smerovali k tomu, akou cestou sa má uberať naše školstvo.

Chcem sa Vám poďakovať za konferenciu, ktorá vo mne zanechala pozitívne pocity. Naozaj profesionálne a odborne veľmi dobre zorganizované.

Ďakujem za podnetné nápady a inšpiráciu, som rada, že som sa prihlásila a zúčastnila.

Potešenie bolo na mojej strane, naozaj veľmi vydarené podujatie!

Dokonale pripravená konferencia, napriek krátkosti prešpikovaná inšpiratívnymi témami a príbehmi.

Perfektná organizácia, témy, rečníci.

Príjemný pracovná atmosféra, skvelý program, stretnutie inšpiratívnych a pozitívnych ľudí.

Pozitívna, optimistická, konštruktívna atmosféra a spôsob uvažovania „ako sa to dá“.

Páčila sa mi prepracovaná logistika, všetko bolo jasné, čo sa kde a kedy bude diať. Skutočne ste si dali záležať. Celková téma aj rečníci boli veľmi fajn. Pačili sa mi aj rôzne postery vo foyer, ktoré ponúkali aj možnosť nejako sa zapojiť.

Celková organizácia konferencie bola veľmi dobrá. Viaceré prednášky boli veľmi podnetné – je sa čím inšpirovať a o čom premýšľať.

Mala som celkovo dobrý pocit, asi najviac sa mi páčilo, že konferencia sa nesie v takom neformálnom duchu, že neriešime disponibilné hodiny a obsahové štandardy. Stotožňujem sa s názorom, že v škole by mali učiť nadšenci a mnohí nadšenci na vašu konferenciu aj chodia.

Atmosféra, diskusie, stretnutia s ľuďmi s rovnakou diagnózou.

Organizácia, materiály, občerstvenie, prednášky, všetko bolo na veľmi dobrej úrovni.

Ponuka zaujímavých workshopov, inšpiratívni ľudia, ochota deliť sa a veľmi príjemná atmosféra.