• Cesty k dobrej škole 2019

Vladimír
BURJAN

Šéfredaktor časopisu DOBRÁ ŠKOLA. V minulosti bol učiteľom matematiky, riaditeľom spoločnosti EXAM testing, poradcom ministra školstva a spoluautorom dokumentu Učiace sa Slovensko.

Anna
CHLUPÍKOVÁ

20 rokov pôsobila ako riaditeľka ZŠ v Novákoch, kde zavádzali inovácie podporujúce rozvoj osobnosti žiaka. Momentálne pracuje v OZ Felix, je členkou viacerých profesijných združení.

Hana
ŠÁNDOROVÁ

Pracuje ako školská psychologička a koordinátorka projektu mentoringu na Bilingválnom gymnáziu C.S. Lewisa v Bratislave.

Peter
LENGYEL

Riaditeľ Edusmile s. r. o., realizátor cestovateľských vzdelávacích programov, koordinátor ochrany detí pred násilím. Pôsobil tiež ako školský sociálny pracovník v ZŠ a ako lektor.

Katarína
PETRISKOVÁ

Vyštudovala anglický jazyk a dejepis. Na Bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa učí britskú literatúru a globálne štúdiá. V tomto školskom roku je účastníčkou Komenského inštitútu.

Dagmar
MÔŤOVSKÁ

Učiteľka matematiky, informatiky a etickej výchovy na 1. súkromnom gymnáziu v Bratislave. Lektorka Hejného metódy vyučovania. Zakladateľka n. o. Púpava zameranej na zážitkové učenie.

Miroslava
DURANKOVÁ

Riaditeľka Akadémie veľkých diel – vzdelávacieho programu pre stredoškolákov. V minulosti bola riaditeľkou Kolégia A. Neuwirtha. Dištančne študuje charakterové vzdelávanie v Birminghame.

Martin
LUTERÁN

Vyštudoval právo na Univerzite Komenského a právnu filozofiu na Oxfordskej univerzite. V roku 2009 založil Kolégium Antona Neuwirtha, ktorého je dodnes rektorom. Už 10 rokov organizuje vzdelávacie programy pre študentov a mladých profesionálov.

Jana
FEHERPATAKY-KUZMOVÁ

Zakladateľka a výkonná riaditeľka Inštitútu pre aktívne občianstvo, autorka konceptu Školy, ktoré menia svet, lektorka zážitkového a neformálneho vzdelávania, výskumníčka.

Paul
KINDJI

Učiteľ v IB programe na Gymnáziu Jura Hronca, bývalý koordinátor žiackej školskej rady a žiackych iniciatív, spoluautor metodickej príručky k programu Školy, ktoré menia svet.

Zuzana
VASIČÁKOVÁ OČENÁŠOVÁ

Dokončuje doktorandské štúdium psychológie a výcvik, pôsobí na Gymnáziu C. S. Lewisa a v Nadácii Zastavme korupciu. Venuje sa aj mediácii a tanečno-pohybovej terapii.

Radovan
KYRINOVIČ

Vyštudoval psychológiu na Masarykovej Univerzite v Brne. V súčasnosti pracuje ako vychovávateľ a učiteľ chlapcov s ADHD vo veku od 12 do 16 rokov. Je účastníkom Komenského inštitútu.

Ľubica
ŠOLTÉSOVÁ

Organizátorka zážitkových akcií a pobytov, lektorka komunikačných zručností v OZ Otvorená hra. V minulosti pôsobila ako učiteľka a psychologička v materských a stredných školách.