Vladimír BURJAN – Škola a sloboda – ide to dokopy?

Juraj HIPŠ – Sme odsúdení k slobode

Viera GROHOVÁ – Kde sú pramene slobody?

Peter FARÁRIK – Učiteľ má slobody, dosť, stačí sa jej nebáť

Daniel BÚTORA – Sloboda ako cesta k budovaniu zodpovednosti

Zuzana KOHÚTOVÁ – Sloboda znamená spoluzodpovednosť

Michal BOHUŠ – Sloboda v daltonskom vyučovaní

Ľubica NOŠČÁKOVÁ – Rodičia vítaní

Zuzana RÉVÉSZOVÁ – Pani učiteľka, nechávame to na vás!

Janette JIRKŮV LACKOVÁ – Takto to robím ja

Andrej BALÁŽIK, Peter ŠČIGULINSKÝ – Slobodné demokratické školy v praxi

Viera GROHOVÁ – Škola ako dobre fungujúce spoločenstvo