• Cesty k dobrej škole 2020 štvrtok 21. mája 2020,
    Kongresové centrum Biznisuite (Technopol)
    Kutlíkova 17, Bratislava

      

 

2019

Vzdelávať nestačí!
 

PROGRAM VIDEÁ

 

2018

Ako byť dobrým učiteľom?

PROGRAM VIDEÁ

 

2017

Škola a sloboda
– ide to dokopy?

PROGRAM VIDEÁ

 

      

 

2016

Kultúra a klíma školy
   

Program Videá

 

2015

Trendy, ktoré zatrasú školami

Program Videá

 

2014

Kedy je škola dobrá?
   

Program Videá

 

Boli ste skvelí, keď sme ráno prišli, všetci sa usmievali, bolo vidieť, že vás táto práca baví.

Vyjadrenie účastníkov

Uvoľnená, otvorená atmosféra, neformálnosť, logika po sebe idúcich rečníkov, malo to nadväznosť.

Vyjadrenie účastníkov

Konferencia bola veľmi podnetná a inšpirujúca, páčili sa mi rôzne pohľady a názory na to, čo je dobrá škola.

Vyjadrenie účastníkov

Absolútne perfektné, neobvyklé v našom školstve.

Vyjadrenie účastníkov

Dokonale pripravená konferencia, napriek krátkosti prešpikovaná inšpiratívnymi témami a príbehmi.

Vyjadrenie účastníkov

Pozitívna, optimistická, konštruktívna atmosféra a spôsob uvažovania „ako sa to dá“.

Vyjadrenie účastníkov

ORGANIZÁTORI KONFERENCIE

 
 

KONFERENCIU FINANČNE PODPORILI