• Cesty k dobrej škole 2019 štvrtok 23. mája 2019,
    Kongresové centrum Biznisuite (Technopol)
    Kutlíkova 17, Bratislava

Kedy a kde?

Štvrtok 23. máj 2019

Kongresové centrum Biznisuite (Technopol)
Kutlíkova 17
Bratislava

Organizátor

Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA
v spolupráci s Komenského inštitútom

Účastnícky poplatok

29 eur prvých 100 účastníkov
39 eur ďalší účastníci

 

Vzdelávať nestačí!

Hovoríme, že máme výchovno-vzdelávací systém, no v praxi sa školy sústredia najmä na vzdelávanie. Možno aj preto, že tápame v základných otázkach: Má škola vôbec vychovávať? A k čomu konkrétne? Existuje širšia zhoda na výchovných cieľoch? A vieme vôbec, ako na to? Didaktika nás učí, ako vyučovať sčitovanie zlomkov, ale poznajú učitelia aj efektívne metódy formovania postojov či charakteru žiakov? A sú na to v škole vôbec vhodné podmienky? Príďte s nami diskutovať o týchto témach a inšpirujte sa skúsenosťami učiteľov, ktorí sú vo výchovnom pôsobení možno o krok vpredu.

 

Dopoludňajší program (v pléne)

Sme vzdelaní, ale zlí
Škola ako výchovná inštitúcia
Mentoring žiakov a rozvoj charakteru
Najlepšia interaktívna tabuľa – realita
Načo nám je literatúra?
Čo s hodinami etickej výchovy?

Popoludňajší program (v sekciách)

Netrestajte, vychovávajte!
Charakterové vzdelávanie cez príbehy
Ako vychovať občana (nielen na občianke)
Horúca pôda v triede: konflikt so žiakom a moja moc
Úvod do metódy Visible Thinking
Keď ešte aj učiteľ má ADHD
Výchova hrou (aktivity na lúke)

 

      

 

2018

Ako byť dobrým učiteľom?

PROGRAM VIDEÁ

 

2017

Škola a sloboda
– ide to dokopy?

PROGRAM VIDEÁ

 

      

 

2016

Kultúra a klíma školy
   

Program Videá

 

2015

Trendy, ktoré zatrasú školami

Program Videá

 

2014

Kedy je škola dobrá?
   

Program Videá

 

Boli ste skvelí, keď sme ráno prišli, všetci sa usmievali, bolo vidieť, že vás táto práca baví.

Vyjadrenie účastníkov

Uvoľnená, otvorená atmosféra, neformálnosť, logika po sebe idúcich rečníkov, malo to nadväznosť.

Vyjadrenie účastníkov

Konferencia bola veľmi podnetná a inšpirujúca, páčili sa mi rôzne pohľady a názory na to, čo je dobrá škola.

Vyjadrenie účastníkov

Absolútne perfektné, neobvyklé v našom školstve.

Vyjadrenie účastníkov

Dokonale pripravená konferencia, napriek krátkosti prešpikovaná inšpiratívnymi témami a príbehmi.

Vyjadrenie účastníkov

Pozitívna, optimistická, konštruktívna atmosféra a spôsob uvažovania „ako sa to dá“.

Vyjadrenie účastníkov

ORGANIZÁTORI KONFERENCIE

 
 

KONFERENCIU FINANČNE PODPORILI