Reakcie a hodnotenia účastníkov konferencie Cesty k dobrej škole 2017

Milý tím Dobrej školy,
veľká vďaka za užitočne strávený konferenčný deň plný skvelých nápadov, inšpirácií a úžasných ľudí. Bezchybná organizácia, zaujímavé témy, príjemné prostredie, chutné jedlo, skvelá atmosféra… Držíme palce pri príprave a realizácii ďalších ročníkov Ciest k dobrej škole. Tešíme sa na ďalšie stretnutia a spoluprácu.
– Tatiana Kizivatová, riaditeľka ZŠ J. A. Komenského v Bratislave

Rada by som sa poďakovala za možnosť zúčastniť sa na konferencii Cesty k dobrej škole 2017. Myslím, že sme tam opäť načerpali veľa inšpirácie a stretli aj veľa priateľov. Verím, že aj organizačny tím je spokojný a želám veľa ďalších úspechov.
– Milica Danková, Nadácia Orange

Dnes som sa zúčastnila na konferencii Cesty k dobrej škole 2017. Ponúkla motivujúcu atmosféru, kopu optimizmu a príkladov dobrej praxe.
– Zuzana Zimenová, poslankyňa NR SR

Páčilo sa nám a prídeme aj o rok. Téma bola vý­stižne zvolená: Škola a sloboda – ide to dokopy? My veríme, že rozhodne áno.
– Monte plus

 

Zo záverečných dotazníkov:

 • Excelentný výber rečníkov! Pochvala!
 • Milujem atmosféru konferencie Cesty k dob­rej ško­le, je neformálna, kamarátska. Vždy tu nájdem prie­stor na zaujímavé témy, bez trémy.
 • Opäť ste priniesli nové podnety na úvahu a nakopli ste ma k tvorivému prístupu plánovania aktivít a fungovania v budúcom školskom roku.
 • Vyvážené spojenie teórie a praxe.
 • Páčila sa mi otvorená atmosféra, zaujímavé témy, ľudia, ktorí boli ochotní zdieľať svoje skúsenosti.
 • Konferencia mala hlavu a pätu, bola dobre zorgani­zovaná, príspevky boli zaujímavé – z každého sa da­lo zobrať si niečo do svojej praxe.
 • Zaujímavá téma, stretnutia s inšpiratívnymi ľuďmi, koláče, som spokojná.
 • Páčila sa mi skladba príspevkov, kvalitatívne vy­rov­naní spíkri z rôznych oblastí školstva, premýšľajúci ľudia, ktorým ďakujem za veľa dobrých myšlienok a podnetov. Konečne konferencia zbavená balastu a vaty, ktorá ide po podstate veci.
 • Veľmi podnetná téma, veľmi zaujímavé a vtipné pred­nášky, dobré časovanie a dodržiavanie harmo­nogramu.
 • Perfektne premyslená organizácia, prednášajúci, hod­notné príspevky, príbehy zo života.
 • Výborná organizácia a príspevky prednášajúcich, po veľmi dlhej dobe je to konferencia, z ktorej sa mi nechce odísť skôr.
  Ďakujem.
 • Tvorivá atmosféra, zaujímavé podnety, inšpiratívni ľudia, naštartovanie vlastných otázok, nápadov, chu­ti, nádeje, že sa to dá zmeniť.
 • Páčila sa mi kombinácia prezentácií a workshopov.
 • Príjemný atmosféra v duchu „neplačme nad tým, čo je zlé, ale poďme veci robiť lepšie”. Odchádzam s mno­hými podnetmi a inšpiráciami. Ďakujem.
 • Stretnutie progresívne mysliacich ľudí.
 • Oceňujem celkovú organizáciu, krásny dizajn a do­tiahnutie do posledných detailov, účasť ľudí, kto­rých sa téma bytostne týka a majú čo povedať, zara­denie krátkeho videa, snahu o prácu v menších sku­pinách pomocou work­shopov…
 • Potenciál stretnúť sa s ľuďmi, ktorí autenticky uva­žujú nad tým, aký má zmysel vzdelávanie a ako ho robiť lepšie.
 • Slobodný duch diskusie, pestrosť tém, priateľská a nenútená atmosféra.
 • Dobrý výber témy, z ktorej som bola spočiatku trochu v rozpakoch, ako bude poňatá. Nakoniec som bola milo prekvapená, ako to bolo hutné a výstižné.
 • Tí, čo chcú zmenu, sa potrebujú spájať, navzájom sa podporovať, vymieňať si skúsenosti, po­vzbudzo­vať sa. Prijala by som takéto niečo aj trikrát ročne.