Ivan Ježík

Posted · Add Comment

konzultant, lektor, scenárista, moderátor diskusných a kultúrnych podujatí, bývalý učiteľ matematiky, ktorý od roku 2008 riadi Neziskovú organizáciu Voices

Sme v tom spolu

Vyjadrime svoj názor a niečo robme. Konštatovaním, že ľudia sú ľahostajní a apatickí, nič nedosiahneme. Cestu k dobrej škole vidím v otvorenej spolupráci. Pozvime do škôl rodičov, absolventov, zamestnávateľov, miestnych poslancov, predstaviteľov firiem a neziskoviek. Nielen pozrieť sa na výsledky a zatlieskať, ale spolu na niečom robiť. Každý môžeme prispieť k tomu, aby bolo viac slobodne rozmýšľajúcich, tvorivých a dobroprajných ľudí.

Akým žiakom si bol na základnej a strednej škole?

Zvedavým, kritickým a lenivým. Veľa som sa pýtal a na všetko mal názor. Bavila ma matematika. Schopnosti logicky myslieť, analyzovať a argumentovať som považoval za najdôležitejšie. Neskôr som, našťastie, začal vidieť krásu aj inde.

Čo ti v škole chýbalo či prekážalo?

Chýbali mi otvorenosť a voľnosť. Nemal som rád pretvárku. Nebavilo ma hrať hru na žiakov a učiteľov. Poviem, čo chcete počuť, vy budete spokojní a ja dostanem dobrú známku – nič pre mňa. Napriek dobrým študijným výsledkom som bol často v konflikte s takzvanými autoritami.

Čo by si odkázal ministrovi školstva?

Odvahu! Obsah a vzťahy sú najviac. Počúvaj názory druhých. Povedz smelo tie svoje. Diskutuj. Spájaj ľudí. Nevadí, že sme rôzni. Potom však, prosím, formuluj víziu a hľadaj konkrétne kroky, ako ju napĺňať. Na Slovensku je plno ľudí, ktorí ti radi pomôžu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.