Ivana Molnárová

Posted · Add Comment

absolventka MFF UK, od októbra 2010 výkonná riaditeľka spoločnosti Profesia, nositeľka ocenenia TOP Žena slovenského biznisu za rok 2013, ktorú udeľuje denník Hospodárske noviny

Čo očakáva od dobrej školy trh práce a firemný svet?

Firemný svet a trh práce sa mení oveľa rýchlejšie a dynamickejšie ako školský systém. Vzniká tak isté pnutie medzi profilom absolventov škôl a potrebami praxe. Aké vedomosti, zručnosti, schopnosti dnes najviac oceňujú zamestnávatelia, podnikatelia, personalisti? Ako by mala vyzerať dobrá škola, ak by sme naozaj mysleli vážne, že je prípravou na život? Naozaj existuje taká úzka väzba medzi úrovňou školstva a mierou nezamestnanosti?

Akou žiačkou ste boli na základnej a strednej škole?

Mala som na vysvedčení vždy jednotky. Mať „čisté“ sa považuje takmer za nadávku, lebo sa (mylne) predpokladá, že na to človek musí byť bifľoš prispôsobujúci sa systému. Netypické bolo asi to, čo ma bavilo: matematika a technicky zamerané predmety.

Čo vám v škole chýbalo či prekážalo?

Vždy som prezentovala svoj názor nahlas, čo v období socializmu nebolo veľmi chcené. Radšej spomínam na to, čo sa mi páčilo. Napríklad na mladých učiteľov, ktorí prišli s iným prístupom a silou svojej osobnosti ma nadchli a vzbudili u mňa záujem o svoj odbor. Nebavili ma predmety, ktoré učili ľudia, z ktorých nešlo nadšenie.

Čo by ste odkázali ministrovi školstva?

Má pod sebou rezort, v ktorom pracujú väčšinou ľudia s vysokoškolským vzdelaním, nech im teda začne dôverovať a dá im do rúk právomoci a následne aj zodpovednosť, aby sa mohli so svojou kvalifikáciou plne prejaviť.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.