Izabela Malašenková

Posted · Add Comment

študentka 1. ročníka FMFI UK, zakladateľka občianskeho združenia ID Space Team, štu­dentka Leadership Academy (Nexteria), dobrovoľníčka na mnohých konferenciách a podujatiach

Ako si predstavujú dobrú školu študenti?

Študenti nechcú dobrú školu, študenti chcú dobré vzdelanie. Je super, že sa školy modernizujú a vybavujú technikou či interaktívnymi pomôckami. Chceli by sme však interaktivitu aj zo strany učiteľov. Náš systém stavia na pevne daných predmetoch, no stredná škola by už mala oveľa viac odrážať a zohľadňovať predpoklady a záujmy študentov a ich ďalšie študijné či pracovné plány. Uvítali by sme viac motivujúce hodnotenie, individuálnu akceptáciu a rešpekt.

Akou žiačkou si bola na základnej a strednej škole?

Mám skúsenosť so základnou školou v zahraničí i na Slovensku, so 6-ročným i 4-ročným gymnáziom. Myslím si, že som bola dobrou žiačkou, zapájala som sa do rôznych súťaží, či aktivít. Školu som mala rada a nemyslím tým len telesnú a kamarátstva.

Čo ti v škole chýbalo či prekážalo?

Chýbala mi väčšia podpora zo strany učiteľov, ak ma niečo hlbšie zaujímalo. Chýbalo mi viac projektov, diskusií, analyzovania. Prekážalo mi, že som bola „číslom”, nie partnerom a že som sa nemohla podieľať na rozhodovaní.

Čo by si odkázala ministrovi školstva?

Aby si išiel na pár týždňov sadnúť do školskej lavice. Keby si posedel na stoličkách, na akých sedia žiaci, možno by k nim mal bližšie pri rozhodnutiach, ktoré sa ich týkajú. Netreba nič vymýšľať, stačí sa poobzerať dookola, príkladov dobrej praxe je dostatok. Len treba byť otvoreným a prijímať nápady od tých, ktorí majú reálne výsledky.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.