Vladimír Burjan

Tagged With:

Bývalý učiteľ matematiky na gymnáziu. Dlhoročný riaditeľ spoločnosti EXAM testing. Vydavateľ a šéfredaktor časopi­su DOBRÁ ŠKOLA a od mája 2016 aj poradca ministra školstva.

Ako by mali vyzerať školy v 21. storočí?

To, ako vyzerajú školy, má veľký vplyv na to, čo sa v nich odohráva. Väčšina školských budov však vznikla pred desiatkami rokov a sú uspôsobené na hromadné,  rontálne, transmisívne vyučovanie. Ukážeme si, ako by mali vyzerať školy, aby umožňovali rôzne módy učenia. Povieme si tiež, ako urobiť vizuálny audit školy a ako ju urobiť lepším miestom pre vzdelávanie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.