Vladimír Burjan

Tagged With:

Bývalý učiteľ matematiky na gymnáziu. Dlhoročný riaditeľ spoločnosti EXAM testing. Vydavateľ a šéfredaktor časopi­su DOBRÁ ŠKOLA a od mája 2016 aj poradca ministra školstva. Ako by mali vyzerať školy v 21. storočí? To, ako vyzerajú školy, má veľký vplyv na to, čo sa v nich odohráva. Väčšina školských budov však vznikla pred desiatkami rokov a sú […]