Peter OBDRŽÁLEK

Tagged With:

Riadi vlastnú konzultačnú spoločnosť a dlhodobo pôsobí ako externý vysokoškolský pedagóg. Venuje sa najmä kultúre a identite organizácií a rozvoju ich ľudských zdrojov.

“Sila sa prebúdza” – jediovia, klony a kultúra organizácie

Prirovnaním k Hviezdnym vojnám nemienim zaradiť tému kultúry organizácií a škôl do žánru sci-fi. Chcem sa s vami podeliť o skúsenosti a argumenty, prečo významné firmy investujú nemalé prostriedky do formovania niečoho takého nehmatateľného ako je organizačná kultúra a prečo od toho očakávajú nielen príjemnú atmosféru na pracovisku, ale aj zisky.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.