Vlado BURJAN

Posted · Add Comment

Bývalý učiteľ matematiky na gymnáziu, od roku 1994 riaditeľ spoločnosti EXAM testing. Vydavateľ a šéfredaktor časopisu DOBRÁ ŠKOLA, kritik štátnych školských systémov a nadšený samouk.

Trendy, ktoré (možno) zatrasú školami

Dnešný svet sa mení rýchlejšie ako kedykoľvek v minulosti. Mnohé inštitúcie, školu nevynímajúc, však na také tempo zmien nestíhajú reagovať. Mení sa ekonomika, trh práce, technológie, demografia, rodina, spoločnosť, „duch doby“ a to všetko má silný vplyv na fungovanie školy. Čo ju čaká?

Akým žiakom ste boli na základnej a strednej škole?

Na ZŠ som mal jednotky – dvojky, ale bol som tučný a nosil som okuliare, tak­že som si užil aj trochu šikany. Na gymnáziu ma celkom pohltila matematika, venoval som sa jej naplno a aj celkom úspešne. Trojka z ruštiny či telocviku ma nedokázala rozhádzať…

Ako vidíte budúcnosť školy ako inštitúcie? Čakajú ju nejaké väčšie zmeny?

Máme tu v podstate stále tereziánsky model štátneho školského systému, ktorý už v dnešnom svete nemôže dobre fungovať. Budúcnosť školy závisí od našej odvahy skúsiť riešiť potrebu vzdelávania inými spôsobmi. Krátkozraká snaha udržiavať kozmetickými úpravami pri živote súčasný industriálny systém sa nám môže nepekne vypomstiť.

Ako si predstavujete dobrú školu?

Ako bezpečné, príjemné a najmä motivujúce a orientujúce spoločenstvo. Dobrá škola by nemala byť miestom, ale komunitou. Mladý človek by v nej mal dostávať množstvo námetov na rôzne zmysluplné aktivity, popri ktorých sa všeličo učí a zároveň si rozvíja a buduje charakter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.