Lukáš BAKOŠ

Posted · Add Comment

Lukáš vyštudoval psychológiu na FFUK, popri tom ho vyhodili z VŠMU a dva roky študoval aj management v Austrálii. Dnes má na starosti konzultačnú spoločnosť a vedie workshopy pre manažérov v Európe a Ázii.

Práca už nikdy nebude, čo bývala

Pracovné pozície a aj práca ako taká sa v mnohom zmenila a ďalej sa bude meniť. Začína si vyžadovať úplne iné zručnosti a schopnosti, než sme boli doteraz zvyknutí. Je čas sa nad tým zamýšľať, a to aj v školách.

Akým žiakom ste boli na základnej a strednej škole?

Na základnej škole som bol jednotkár, ale na gymnáziu sa mi podarilo (ako jedinému z nášho ročníka) nazbierať na polročnom vysvedčení vo štvrtom ročníku kompletnú zbierku známok – od jednotky z prírodopisu až po päťku z matematiky.

Ako vidíte budúcnosť školy ako inštitúcie? Čakajú ju nejaké väčšie zmeny?

Verím, že ju čakajú zmeny. Dúfam, že okrem vedomostí a informácií bude škola schopná v žiakoch rozvíjať čoraz viac zručností a tiež pozitívne ovplyvňovať ich postoje a hodnoty.

Ako si predstavujete dobrú školu?

V dobrej škole vynikajúci a inšpiratívni pedagógovia rozvíjajú žiakov, idú im príkladom a pozitívne ich ovplyvňujú po zvyšok života (ja viem, ľahko sa to hovorí, ale otázka znela, ako si to predstavujem).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.