Dana Retová

Posted · Add Comment

riaditeľka neziskovej organizácie P-MAT, spoluorganizátorka TEDxBratislava, ambasádorka Khan Academy na Slovensku, vyštudovala manažment a kognitívnu vedu

Nehovorme iba o škole, hovorme o učení sa

Keď si konečne vyjasníme, ako by mala vyzerať dobrá škola, pripomeniem publiku, že pri uvažovaní o vzdelávaní sa dnes už nemožno obmedzovať iba na školu. Tá už dávno stratila monopol na vzdelávanie. Existuje veľmi veľa iných spôsobov, ktorými sa ľudia vzdelávajú, a to často príjemnejšie a efektívnejšie ako v škole. Ak chce byť škola dobrá, nesmie tieto trendy ignorovať. Naopak, mala by sa snažiť ich spoznávať a využívať vo svoj prospech.

Akou žiačkou si bola na základnej a strednej škole?

Bola som jednotkárka, veci som si rýchlo zapamätala a väčšinou som jednoducho vedela využiť situáciu s minimálnym úsilím vo svoj prospech. Väčšinu predmetov som však brala ako nutné zlo, ktoré si treba odsedieť. Bavili ma najmä prírodovedné predmety a matematika. Tam som mala príležitosť používať vlastnú hlavu.

Čo ti v škole chýbalo či prekážalo?

V škole som sa veľmi nudila a nerozumela som, prečo sa mám väčšinu vecí učiť. Chýbali mi súvislosti a prepojenia medzi jednotlivými predmetmi. Chýbala mi diskusia a nabádanie k vlastnému názoru a prejavu. Najviac mi však prekážala tá nuda a pasivita. To, že som musela počúvať veci, ktoré ma nebavili, namiesto toho, aby som sama rozvíjala to, čo ma zaujímalo.

Čo by si odkázala ministrovi školstva?

Nie sme všetci rovnakí, nenútťe nás všetkých písať modrým perom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.