Štefan MACHAJDÍK

Tagged With:

Učiteľ náboženstva a etiky a bývalý člen manažmentu na Bil. gymnáziu C. S. Lewisa. Má dlhoročné skúsenosti s komunitnými teambuildingmi a tábormi pre teenagerov.

Škola ako komunita Generácií

Generácia X (vedenie) riadi v škole Generáciu Y (učitelia), ktorá vzdeláva Generáciu Z (študenti). Tieto tri svety si často nerozumejú, nekomunikujú, stoja proti sebe. Kto sú vlastne X, Y a Z? Ako zmeniť školu tak, aby sa v nej všetci cítili doma a počúvali sa? Aby sa učenie a rozvoj ľudí neodohrával iba v triedach, ale aj v riaditeľ­ni či kabinetoch. Aby vznikla KOMUNITA.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.