Vladimír Burjan

Posted · Add Comment

bývalý učiteľ matematiky, riaditeľ spoločnosti EXAM testing, vydavateľ a šéfredaktor časopi­su DOBRÁ ŠKOLA, kritik štátnych školských systémov a nadšený samouk

Kedy je škola dobrá?

Na túto otázku neexistuje jasná, všeobecne akceptovateľná odpoveď, rovnako ako nemožno všeobecne definovať, kedy je dobrá kniha, film či jedlo. Škola totiž môže byť dobrá rôznymi (aj navzájom protichodnými) spôsobmi. Aj preto je dôležité, aby odpoveď hľadali rôzne skupiny ľudí, nielen učitelia, experti či politici. Vo svojom vystúpení poukážem na niektoré chyby, ktorých by sme sa pri uvažovaní o dobrej škole mali vyvarovať.

Akým žiakom si bol na základnej a strednej škole?

Na základnej škole som bol tučný, nosil som okuliare a mal rád matematiku – čiže ideálny terč posmeškov (dnes sa tomu hovorí šikanovanie). Na gymnáziu som sa naplno venoval matematike. Ale ani iné predmety, v ktorých bolo možné uplatniť logické myslenie, mi nerobili problémy. Tak­že trojku som mal iba z ruštiny a telocviku.

Čo ti v škole chýbalo či prekážalo?

Možnosť otvorene s učiteľmi diskutovať o mnohých veciach. Prekážala mi všadeprítomná ideológia a pretvárka.

Čo by si odkázal ministrovi školstva?

Nech ne­­predpisuje, neprikazuje a nezakazuje, ale nech vytvára prie­stor pre iniciatívu ľudí (učiteľov, žiakov, rodičov…). Nech nie je bábkou v rukách lobistov a úradníkov. Nech sa viac radí, kým niečo verejne oznámi. Nech sa nesnaží vracať školstvo niekam, kam ho už vrátiť nemožno. Alebo nech prenechá riadenie rezortu mladšej generácii, ktorá lepšie rozumie dnešnému svetu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.