Vladimír Burjan

Tagged With:

Bývalý učiteľ matematiky na gymnáziu. Dlhoročný riaditeľ spoločnosti EXAM testing. Vydavateľ a šéfredaktor časopi­su DOBRÁ ŠKOLA a od mája 2016 aj poradca ministra školstva.

Prečo musíme hovoriť o kultúre a klíme školy

Väčšina diskusií o školstve sa sústreďuje na „tvrdé“ indikátory, t. j. ľahko definovateľné a kvantifikovateľné údaje. Oveľa menej sa hovorí o rôznych „mäkkých“, ťažšie uchopiteľných fenoménoch, ktoré však majú na kvalitu vzdelávania zásadný vplyv. Týka sa to aj kultúry a klímy školy. Stručne vysvetlím, čo týmito pojmami rozumieme a prečo je dôležité o nich hovoriť.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.