• Cesty k dobrej škole 2018 štvrtok 24. mája 2018,
    Kongresové centrum Biznisuite (Technopol)
    Kutlíkova 17, Bratislava

2017

Cesty k dobrej škole

Program Videá

 

2016

Cesty k dobrej škole

Program Videá

 

2015

Cesty k dobrej škole

Program Videá

 

2014

Cesty k dobrej škole

Program Videá

 

Boli ste skvelí, keď sme ráno prišli, všetci sa usmievali, bolo vidieť, že vás táto práca baví.

Vyjadrenie účastníkov

Uvoľnená, otvorená atmosféra, neformálnosť, logika po sebe idúcich rečníkov, malo to nadväznosť.

Vyjadrenie účastníkov

Konferencia bola veľmi podnetná a inšpirujúca, páčili sa mi rôzne pohľady a názory na to, čo je dobrá škola.

Vyjadrenie účastníkov

Absolútne perfektné, neobvyklé v našom školstve.

Vyjadrenie účastníkov

Dokonale pripravená konferencia, napriek krátkosti prešpikovaná inšpiratívnymi témami a príbehmi.

Vyjadrenie účastníkov

Pozitívna, optimistická, konštruktívna atmosféra a spôsob uvažovania „ako sa to dá“.

Vyjadrenie účastníkov

ORGANIZÁTORI KONFERENCIE

 
 

KONFERENCIU FINANČNE PODPORILI