• Cesty k dobrej škole 2016 Konferencia sa uskutočnila 27. mája 2016 v kongresovom centre Biznisuite (Technopol)
  Kutlíkova 17, Bratislava

2014

Cesty k dobrej škole

Program Video

 

2015

Cesty k dobrej škole

Program Video

 

2016

Cesty k dobrej škole

Program Video

 

Materiály z tohtoročnej konferencie nájdete tu:

PROGRAM

Programu konferencie nájdete tu >>>

VIDEÁ

Videozáznamy rečníkov budú k dispozícii čoskoro

PREZENTÁCIE

Prezentácie rečníkov si môžete stiahnuť tu >>>

FOTOGALÉRIA

Fotografie z konferencie nájdete tu >>>

Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie 26. mája 2017.

Boli ste skvelí, keď sme ráno prišli, všetci sa usmievali, bolo vidieť, že vás táto práca baví.

Vyjadrenie účastníkov

Uvoľnená, otvorená atmosféra, neformálnosť, logika po sebe idúcich rečníkov, malo to nadväznosť.

Vyjadrenie účastníkov

Konferencia bola veľmi podnetná a inšpirujúca, páčili sa mi rôzne pohľady a názory na to, čo je dobrá škola.

Vyjadrenie účastníkov

Absolútne perfektné, neobvyklé v našom školstve.

Vyjadrenie účastníkov

Dokonale pripravená konferencia, napriek krátkosti prešpikovaná inšpiratívnymi témami a príbehmi.

Vyjadrenie účastníkov

Pozitívna, optimistická, konštruktívna atmosféra a spôsob uvažovania „ako sa to dá“.

Vyjadrenie účastníkov

Kedy a kde?

Piatok 27. mája 2016
Kongresové centrum Biznisuite (Technopol),
Kutlíkova 17, Bratislava

Organizátor

Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA

Účastnícky poplatok

Do 30.04.2016: 25 eur
Od 01.05.2016: 35 eur

 

Hlavná téma

Kultúra a klíma školy

Väčšina diskusií o školstve sa sústreďuje na „tvrdé“ fenomény a dobre merateľné javy. Pritom kvalita a výsledky vzdelávania do značnej miery závisia aj od ťažšie uchopiteľných a kvantifikovateľných „mäkkých“ faktorov, medzi ktoré patrí aj kultúra organizácie (v našom prípade školy) a jej klíma. Budeme sa rozprávať o tom, aká je kultúra a klíma v našich školách, ako ju ovplyvňuje štýl riadenia, vyučovacie štýly pedagógov, vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi, komunikácia s rodičmi, ale aj vzhľad našich škôl, ich architektonické riešenie a zariadenie. Pretože škola, ktorá nie je bezpečným, príjemným a zaujímavým miestom, nemôže byť dobrá.

 

Rečníci

 1. Vladimír BURJAN
 2. Peter OBDRŽÁLEK
 3. Ondřej HAUSENBLAS
 4. Peter DRÁĽ
 5. Andrea AMBROVIČOVÁ

a ďalší

Workshopy

 1. Dávid KRÁLIK
 2. Vladimír BURJAN
 3. Hana KOSŤÁLOVÁ + O. HAUSENBLAS
 4. Štefan MACHAJDÍK
 5. Peter DRÁĽ

a ďalší

 

 

nadorange

 

Usporiadanie konferencie Cesty k dobrej škole 2016
finančne podporila Nadácia Orange.
Ďakujeme.