• Cesty k dobrej škole 2018 štvrtok 24. mája 2018,
  Kongresové centrum Biznisuite (Technopol)
  Kutlíkova 17, Bratislava

2017

Cesty k dobrej škole

Program Videá

 

2016

Cesty k dobrej škole

Program Videá

 

2015

Cesty k dobrej škole

Program Videá

 

2014

Cesty k dobrej škole

Program Videá

 

Boli ste skvelí, keď sme ráno prišli, všetci sa usmievali, bolo vidieť, že vás táto práca baví.

Vyjadrenie účastníkov

Uvoľnená, otvorená atmosféra, neformálnosť, logika po sebe idúcich rečníkov, malo to nadväznosť.

Vyjadrenie účastníkov

Konferencia bola veľmi podnetná a inšpirujúca, páčili sa mi rôzne pohľady a názory na to, čo je dobrá škola.

Vyjadrenie účastníkov

Absolútne perfektné, neobvyklé v našom školstve.

Vyjadrenie účastníkov

Dokonale pripravená konferencia, napriek krátkosti prešpikovaná inšpiratívnymi témami a príbehmi.

Vyjadrenie účastníkov

Pozitívna, optimistická, konštruktívna atmosféra a spôsob uvažovania „ako sa to dá“.

Vyjadrenie účastníkov

Kedy a kde?

Štvrtok 24. mája 2018
Kongresové centrum Biznisuite (Technopol),
Kutlíkova 17, Bratislava

Organizátor

Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA v spolupráci s Komenského inštitútom

Účastnícky poplatok

Prvých 150 prihlásených: 29 eur
Ďalší prihlásení: 39 eur

 

Hlavná téma

Ako byť dobrým učiteľom?

Byť učiteľom nikdy nebolo ľahké, no dnes sú nároky na pedagógov vyššie ako kedykoľvek v minulosti. Zmenili sa žiaci, rodičia aj celá spoločnosť. Od učiteľov sa očakáva profesionalita, ústretový prístup k žiakom i rodičom a dosahovanie dobrých výsledkov s čoraz pestrejším spektrom žiakov. Naši rečníci sa pokúsia odpovedať na tieto otázky: Akými zmenami prešla učiteľská profesia a  čo ju čaká v budúcnosti? Ktoré faktory robia z učiteľa naozaj dobrého pedagóga? Ako byť dobrým učiteľom pre všetkých žiakov? Ako si predstavujú dobrého učiteľa študenti? Čo môže pre dobrých učiteľov robiť riaditeľ školy? A ako by mali fungovať fakulty, aby vychovávali dobrých učiteľov?

 

Dopoludňajší rečníci

 1. Vladimír BURJAN
 2. Anna JANČOVÁ
 3. Monika PODOLINSKÁ
 4. Valentína SEDILEKOVÁ
 5. Anna CHLUPÍKOVÁ
 6. Ivan KALAŠ

Popoludňajší program

 1. Zuzana a Peter BERO
 2. Martin KRÍŽ
 3. Účastníci Komenského inštitútu
 4. Sylvia ONDRISOVÁ
 5. Barbora BABICOVÁ
 6. Zuzana BURJANOVÁ
 

ORGANIZÁTORI KONFERENCIE

 
 

KONFERENCIU FINANČNE PODPORILI